Интелигентен ултразвуков водомер Jeto S
Ултразвуковият водомер на Джето измерва обема на студената вода в напълно напълнени затворени тръбопроводи с минимално допустимо работно налягане от 0,3 бара и максимално допустимо работно налягане до 16 бара и с максимално допустима работна температура до 30 °С.

Те се използват във водоснабдителни системи на индивидуални жилищни сгради, апартаменти и други жилищни и комунални съоръжения.
DN15
R250
IP68
Характеристики
  • Издържа на въздействието на случайно генериран обратен поток: случайните обратни потоци не създават никакви щети или промени в метрологичните характеристики и измервателният уред остава годен за обслужване.
  • Смяна на батерията без демонтаж на устройството.
  • Случайният обратен поток не променя стойността на натрупания обем вода, който е преминал през измервателния уред в посока напред.
  • Хоризонтална и вертикална инсталация.
Спецификации
DN20
DN25
DN32
До Р250 с хоризонтално и вертикално разположение
Н / В, не влияе на Р
© SmartFactory 2023
Company
Contacts
България, София, община: Столична, гр. София, п.к. 1517, р-н Искър, ул. Илия Бешков, 3